Upcycling the Oceans Thailand

February 11, 2018 Wheregugo 0

“ถ้าการท่องเที่ยวคือส่วนหนึ่งของชีวิต…การดูแลที่ที่เราเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเช่นกัน” หลายคนบอกว่าทะเลจะเยียวยาเราได้เวลาที่เราเศร้า รอบนี้ไม่ได้มารีวิว แต่มาเยียวยาทะเลครับ เพราะทะเลบ้านเราติดอันดับเลย 5 ของโลกนะ ไม่ใช่แค่ความสวย […]